Binnenkort verschijnt Het Verhalenpaleis

Eindelijk weer eens een boek, waar je als lezer gewoon blij van wordt! Een boek dat uitgaat van de positieve kant van het leven.

In Het Verhalenpaleis zet Saskia Rosdorff 26 oude verhalen en hun betekenis neer die zich richten op de persoonlijke, maatschappelijke, culturele, zedelijke en geestelijke ontwikkeling en idealen van zowel volwassenen als kinderen in deze tijd.

De verhalen brengen de mensen dichter bij zichzelf en laten hen zich bewust worden van het goddelijke/geestelijke in zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Zij zetten de lezers aan na te denken over de verschillende persoonlijke eigenschappen die in de verhalen aan de orde komen en te overdenken wat dit betekent in hun eigen leven.

Voor een meer spiritueel ingestelde maatschappij is aandacht nodig voor een innerlijke beschaving en een persoonlijke band met God/het Geestelijke. Dit is de innerlijke schat die niemand kan worden afgenomen.

De universele waarden (dankbaarheid, bescheidenheid, edelmoedigheid, geduld en liefde) die in deze verhalen naar voren komen, zijn essentiële kwaliteiten die kunnen worden gestimuleerd. Het is de hoop van de schrijver dat ze leiden tot meer verdraagzaamheid, empathie en begrip in deze multiculturele samenleving.

SASKIA ROSDORFF (1966) is co-auteur van de autobiografie van H. Johannes Witteveen, De Magie van Harmonie.

Het Verhalenpaleis is als papieren boek (ISBN 978-90-825060-0-6) en e-book (ISBN 978-90-825060-1-3) te bestellen via o.a. deze site en Boekenbestellen.nl.