Eerste blog - Fragment uit Het Verhalenpaleis

Binnenkort verschijnt Het Verhalenpaleis. Dan is het altijd leuk om eerst even een fragment te lezen:

Voorwoord

Altijd heb ik van (volks)verhalen en sprookjes gehouden die ik natuurlijk ook ben gaan voorlezen. Maar de verdieping in de betekenis achter deze verhalen was extra boeiend. Ik ben dan ook erg blij met dit boek. Van harte hoop ik dat u bij het lezen van Het Verhalenpaleis evenveel plezier ervaart, als ik bij het schrijven en illustreren ervan en dat er vele anderen van zullen genieten.

Want achter elk verhaal schuilt een verhaal, een achtergrond waar je iets van kan leren. Elk verhaal heeft een betekenis. Het is als het tussen de regels doorlezen. Uit de inhoud of de wijze van zeggen kan iets worden opgemaakt wat niet nadrukkelijk wordt vermeld.[i] Het zijn zogenaamde leerverhalen.[i i]

Deze 26 verhalen, een selectie uit honderden, vertellen hoe je als een goed mens kunt leven. Als een meer menselijk in plaats van een materieel ingesteld mens. Hoe je bent, is dan belangrijker dan wat en hoeveel je hebt. Dit is een spirituele houding.

De verhalen zijn als puzzelstukjes, samen vormen ze een puzzel van allerlei aspecten van het leven. Na elk verhaal volgt een toelichting waarin de betekenis zo eenvoudig mogelijk wordt uitgelegd. Soms wordt hiertoe ook een verhaal in een verhaal gebruikt of een spreekwoord. De uitleg staat in cursief schrift. De verhalen nodigen de lezer ook uit tot een eigen reactie. Enkele woorden zijn per verhaal in een aparte lijst verduidelijkt.

De bron voor dit boek ligt in het werk van Hazrat Inayat Khan, oprichter van het universeel soefisme.

Met speciale dank aan mijn ouders en verder aan Nicolien M. van der Grijp en Annemieke Oudman voor hun steun.

____________________________

Het Verhalenpaleis is als papieren boek (ISBN 978-90-825060-0-6) en e-book   (ISBN 978-90-825060-1-3) te bestellen via o.a. deze site en Boekenbestellen.nl


[i] Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk, 1995;

[ii] Bayat, M. & M. Jamnia, Verhalen uit het land van de Soefi’s, p. 10, Sufi Publications, Den Haag, 2004;

Zie verder onder Nieu ws

© S. Rosdorff 2016