Persbericht over Het Verhalenpaleis van Saskia Rosdorff

Het nieuwe boek van Saskia Rosdorff, Het Verhalenpaleis is verschenen. Een charmant boekje met unieke educatieve spirituele verhalen. Het Verhalenpaleis richt zich op de persoonlijke maatschappelijke, culturele, zedelijke en geestelijke idealen van mensen. De verhalen dragen zo bij aan de ontwikkeling van volwassenen en kinderen.

Het Verhalenpaleis is als papieren boek (ISBN 978-90-825060-0-6) en als e-book (ISBN 978-90-825060-1-3) te bestellen via o.a. www.saskiar   osdorff.nl en Boekenbestellen.nl.

Over Het Verhalenpaleis

Dit verhalenboek is niet alleen leuk om te lezen, maar is ook leerzaam. De 26 universele verhalen hebben zowel psychologische als religieuze aspecten. Na elke vertelling volgt een toelichting. Minder bekende woorden worden in de tekst uitgelegd, bijvoorbeeld aan de hand van spreekwoorden en gezegden.

De titel en de illustraties (in kleur) hebben een speels karakter. De titel, Het Verhalenpaleis, suggereert een paleis, waarin de verhalen worden verteld. De ondertitel, Oude verhalen en hun betekenis slaat op de (symbolische) intentie achter deze verhalen. De illustraties in het boek bestaan uit grappige tekeningen en mooie plaatjes, die samen een puzzel vormen van de afbeelding op de omslag, het verhalenpaleis.

Het verlangen naar spiritualiteit is groot in deze tijd. Het vinden van onze eigen innerlijke schat vormt een natuurlijk tegenwicht voor al het materiële. En biedt een oplossing voor vele heersende problemen.

In de verhalen komen verschillende persoonlijke eigenschappen aan de orde. Deze zetten de lezers aan tot introspectie over wat zij betekenen in hun eigen leven.

Voor een meer spiritueel ingestelde maatschappij is meer aandacht nodig voor een innerlijke beschaving en ook een persoonlijke band met God/het Geestelijke. Dit is de innerlijke schat, die niemand kan worden afgenomen.

De universele waarden die in deze verhalen naar voren komen (zoals dankbaarheid, bescheidenheid, edelmoedigheid, geduld en liefde) zijn essentiële kwaliteiten die kunnen worden gestimuleerd. Dit kan leiden tot meer verdraagzaamheid, empathie en begrip in deze multiculturele samenleving.

De verhalen sluiten ook mooi aan op de duidelijke behoefte aan karaktervorming die bestaat in onze tijd. Niet voor niets krijgen instituten voor sociale vaardigheidstrainingen, waarin aandacht is voor onder meer (zelf)respect, conflictbeheersing en tact, het steeds drukker. Sociaal-emotionele problemen blijken zich steeds meer voor te doen, van gebrek aan inlevingsvermogen tot last van stress.

Kortom: Het Verhalenpaleis draagt niet alleen bij aan de intellectuele, maar ook aan de emotionele en spirituele ontwikkeling van mensen.

Over Saskia Rosdorff 

Saskia Rosdorff is econoom en schrijver. Zij heeft zowel het christendom als het universeel soefisme van huis uit meegekregen. Altijd heeft zij van (volks)verhalen en sprookjes gehouden die zij natuurlijk ook is gaan voorlezen. Maar de verdieping in de betekenis achter deze verhalen was voor haar extra boeiend. Als afgestudeerd econoom heeft zij zich bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van milieu en economie. Hierbij heeft zij veel schrijfervaring opgedaan. Zij is co-auteur van de autobiografie van H. Johannes Witteveen, ‘De Magie van Harmonie’. Meer informatie over haar vindt u op de website van Gibbon Uitgeefagentschap, op Linkedin en op de website van Saskia Rosdorff.