Over mij

Verder gaan met boeken schrijven was voor mij, Saskia Rosdorff een logische stap. Eind augustus 2012 had ik na bijna 4 jaar als co-auteur de autobiografie van H.J. Witteveen, De Magie van Harmonie afgerond. Het boek werd in september 2012 gepubliceerd bij uitgeverij Gibbon Uitgeefagentschap. Ik heb voor dit grote werk literatuur- en bronnenonderzoek gedaan en natuurlijk veelvuldig gesproken met Johannes Witteveen, maar ook met Neelie Kroes, Piet de Jong en Ruud Lubbers. Ik heb onderwerpen aangedragen, uitgewerkt, aangevuld en tevens gereviseerd. Een werk waar ik plezier in had en enthousiast over was.

Net zoals Johannes Witteveen ben ik begonnen in de wetenschap. Ik was als econoom achtereenvolgens student-assistent bij de Vakgroep Ruimtelijke Economie, voorzitter van de Economiewinkel, onderzoeker bij het Economisch Sociaal Instituut en ook bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, verbonden aan de VU te Amsterdam. Tevens was ik werkzaam op het gebied van de onderzoeksjournalistiek. E.e.a. heeft geleid tot vele publicaties.

In de periode daarna ben ik me gaan verdiepen in de praktijk van de economie bij de zakelijke dienstverlening (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) en een semi-overheidsinstelling (Wetterskip Fryslân). Hier deed ik ervaring op met zowel het omgaan met het bedrijfsleven als de overheid en werd het bedrijven van ‘politiek’ mij vertrouwd. Tijdens dit werk bleef – naast persoonlijke of verbale overtuigingskracht – schriftelijke communicatie een belangrijk instrument om doelstellingen te bereiken.

Sinds mijn moederschap richt ik me o.a. op het schrijven voor websites met artikelen en blogs over economische onderwerpen, zoals de ‘debt-facility’ als oplossing voor de schuldencrisis, de macro-economische onevenwichtigheidprocedure (MIP) van de Europese Commissie (EC), de gevolgen van de eurocrisis voor de BRIC(S)-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), een Verenigd Europa en welvaartsindicatoren (voorbij het Bruto Binnenlands Product/BBP).  

Het medeschrijven van de autobiografie van H.J. Witteveen heeft mij gemotiveerd om Het Verhalenpaleis, waar ik al langer mee bezig was, af te ronden en zelf te uit te geven.

© S. Rosdorff 2016

Meer informatie: Linkedin